Сигнал № 0000817 / 09.04.2019
Статус: получил отговор

Липсващи решетки на напречни отводнители

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Напречните отводнители на кръстовището на ул. "Лунна папрат" и ул. "Еровете" - "местност Гърдова глава," не са в нормално експлоатационно състояние - липсват решетки, бетонът е започнал да се обрушва и т.н. Обръщам се към Вас, предвид факта, че за последните 4 години съм алармирал "Столична община" над 5 пъти за проблема, но без никакъв резултат. До момента, подчертавам повече от 4 години, Столична община и кметът на район Витоша си разменят абсолютно безсмислена кореспонденция, в която само си прехвърлят отговорностите, но реално нищо не се е променило. Бих искал само да изброя и входящите номера на писмата и сигналите, които съм изпратил досега :
- сигнал вх. №114766/СОА18-КЦ01-43798/11.10.2018 - Столична община
- сигнал вх. №65227/СОА17-КЦ01-25772/20.10.2017 - Столична община
- писмо вх. № СОА17-ГР94-3000/02.05.2017г. - Столична община
- писмо вх. № 9400-3298/06.07.2015г. - Столична община - район "Витоша"
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:598392KB-NC
Насочен към: Столична община
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
11.06.2019
Столична община
SN:598392KB-NC
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви е изпратен до районна администрация "Витоша" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
Коментари
Няма коментари