Сигнал № 0000794 / 27.03.2019
Статус: получил отговор

Нерегламентирано сметище в близост до река Ерма

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В град Трън близо до малка рекичка, която се влива в река Ерма, системно се изхвърлят купчини боклуци от всякакво естество. Като се почне от строителни материали, което е крайно незаконно изхвърлянето им на своеволни места, та до битови отпадъци, гуми и трупове на животни. Недопустимо е образуването на такива сметища, при положение, че има места за изхвърляне на отпадъци. Не стига, че се замърсява невероятната природа в Трънско, но и боклуците попадат в река Ерма и се разпространяват навсякъде. Бих искал този абсурд да спре! Надявам се сигнала да бъде разгледан, Благодаря предварително!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:471922CI-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
04.04.2019
Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
С-41/04.04.2019 Г.
ГОСПОДИН ТОДОРОВ, ИЗПРАЩАМ ПИСМО НА МОСВ. МОЛЯ, ПОТВЪРДЕТЕ ПОЛУЧАВАНЕТО.
24.04.2019
Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
С-41/24.04.2019 Г.
Коментари
Няма коментари