Сигнал № 0000768 / 08.03.2019
Статус: изпратен

Объркващ указателен знак - създаващ опасна ситуация за пешеходците

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На кръстовището на бул. Александър Малинов и ул. Самара има поставена указателна табела с посоките към Пловдив, Перник и Бузнес парк. Последното е със стрелка на ляво към локална лента, а самата пряка е на 15-тина метра след табелата.

В повечето случай хора които нямат представа за това редовно завиват преди табелата и навлизат в тротоара (пешеходната част) доста често това се случва и с по-високи скорости.

Предложението ми е или да се поправи сингализацията на табелат - така, че по-ясно да дава представа къде се намира разклона за Бизнес Парк-а, или да се поставят ограничителни за автомобилите колчета - по начин, чрез който да се ограничи навлизането на автомобили по тротоарите / пешеходните зони.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:804057BM-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари