Сигнал № 0000714 / 31.01.2019
Статус: изпратен

кална улица в Младост 1

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Вляво до дирекция Социално подпомагане - община Младост към Агенцията за социално подпомагане се намира кална улица, без тротоар, която не може да се премине без човек да се изпоцапа обилно. Тя извежда до бул. Йерусалим, намира се в Младост 1, а не в Младост 15. Искам да знам кога ще се асфалтира тази улица, за да можем да преминаваме безпрепятствено!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:003938VZ-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари