Сигнал № 0000662 / 20.12.2018
Статус: изпратен

Неизпълнение на задължението на община Радомир, произтичащо от разпоредбите на член 121 от Административнопроцесуалния кодекс

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На 17.07.т.г. подадох сигнал до община Радомир за лошото улично осветление в с. Долна Диканя. В определения двумесечен срок за вземане на решение по сигнала, уточнен в чл. 121 на Административнопроцесуалния кодекс, не последва никаква реакция от страна на общинската институция. Повторно пуснах сигнал със същите оплаквания на 24.09. и отново не беше обърнато никакво внимание от страна на компетентните власти.
Не бяха предприети и никакви практически мерки за отстраняване на мизерното осветление в селището. Решаването му в настоящия период е още по-наложително,тъй като тъмните часове на денонощието преобладават. Община Радомир си позволява да не спазва определения срок в АПК и да не обръща внимание на сигнали за нередности. Обръщам внимание на общината, че съгласно йерахията на нормативните актове кодексите имат същия нормативен ранг , както и законите.
Очаквам община Радомир да се задейства и да отстрани проблема с осветлението в Долна Диканя!
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:904896HC-NC
Насочен към: Община Радомир
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари