Сигнализиране

Община Радомир

Адрес:
град Радомир
пл. "Свобода" № 20
Община Радомир
Област Перник
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Община Радомир решава въпроси от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност в сферата на:
- общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
- устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
- образованието;
- здравеопазването;
- културата;
- благоустрояването и комуналните дейности;
- социалните услуги;
- опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
- поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
- развитие на спорта, отдиха и туризма.

Време за обработка на сигнал в институцията: