Сигнал № 0000647 / 12.12.2018
Статус: получил отговор

Сметоизвозване в Район Младост

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми екип на HelpBook,
Обръщам се към Вас по отношение на проблем, за който сигнализирам нееднократно, но компетентните органи (в този случай Столична община / Район Младост и Столичен инспекторат) не предприемат абсолютно никакви ефективни мерки за отстраняването му.
За пореден месец тази година (както и за четвърта поредна година) е необходимо да регистрирам еднотипен сигнал, касаещ сметосъбирането в кв. Младост 3 по ул. Бъднина между ул. Филип Аврамов и ул. Жечо Гюмюшев (до бл 302). Проблемът касае прекалено ранните часове (преди 07:00 ч.), през които се извършва процедурата по сметосъбиране. Дори и по-конкретно – графикът явно е такъв, че екипите по сметозивозването са на ул. Бъднина в 06:40 (което естествено означава, че дори има и други блокове в района, обезпокоявани дори и по-рано). Това се отнася не само за работните дни, но и за почивните, а дори и националните празници (пример – 06.09.2018). Изключенията са не повече от едно на седмица (като в тези редки случаи обработката се извършва около 07:20-07:30.
Бих искал да обърна внимание, че процедурата е изключително шумна не само поради използваната техника (камион), но и съпровождащите ги дейонсти по разместване на контейнерите (включително дори и разговорите / красяците на служителите на ЗМБГ АД и то на различен от български език). Това е причина за сериозно безпокойство на живущите не само в бл. 302, а и на няколко други блока / входа (общо около 1000 – 1300 души).
Както отбелязах по-горе, нееднократно съм подавал сигнали към Столична община (примери Сигнал №109214/ СОА18-КЦ01-38142/ 07.09.2018, Сигнал COA18-КЦ01-22885_11.06.2018, Сигнал Сигнал №120293/ СОА18-КЦ01-49411/ 13.11.2018), като това са само част от сигналите, подавани само през тази година. На тези сигнали получавам отговори от Столичен инспекторат, които категорично не отговаря на истината. В отговорите се твърди, че графикът за сметоизвозване е промене, но това не отговаря на действителността. Доколкото съм запознат, твърдение, което не отговаря на истината, се нарича лъжа.
За този проблем сигнализирах дори и до институцията Омбудсман на Република България. По подадената от мен Жалба 7054/2018 получих отговор (изх.№ 7054/16.11.2018), с който съм информиран, че е издадена препоръка съгласно правомощията на Омбудсмана към Столична община за спазване на собствените си Наредби. А именно – съгласно чл. 2 на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община:
Чл. 2. (1) На територията на СО се забранява създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително за религиозни, политически. производствени, промишлени, строително-монтажни и ремонтни дейности в работни дни в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.
(2) в почивните дни дейностите по предходната алинея, създаващи шум, са забранени, освен в случаите на съгласие на засегнатите обитатели.
(3) На територията на СО се забранява създаването на шум, който нарушава обществения ред или спокойствието на гражданите на обществени места в периода от 22.00 до 08.00 часа.
На база на гореописаното, учтиво моля за съдействието Ви при разрешаването на проблема.
С уважение,
Владислав Ончев
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:205925XC-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
18.03.2019
Столична община - Район "Младост"
SN:205925XC-NC
Коментари
Няма коментари