Сигнал № 0000064 / 22.02.2018
Статус: получил отговор

Лоша организация на движението по бул. "Брюксел"

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Когато се движиш в посока към летището, ограничението на скоростта в стария участък на бул. "Брюксел" е 80 км/час. И докато караш, спазвайки това ограничение, изведнъж в края на спускането от моста на стария участък, преди новата отбивка за Терминал 1, в изневиделица започват да "изскачат" знаци за ограничаване на скоростта от 80 на 60 до 40 км/час, като отстоянието в тази поредица е около 20-ина метра от знак до знак. Тоест, ако трябва да се спазват ограниченията, налагани от знаците, за около 40 метра автомобилите трябва да забавят скоростта си с 40 км/час, което по моя преценка ще е равносилно на рязко забавяне на скоростта и то по наклон в натоварен пътен участък. Както ще видите във видеото, направено от автомобил, които се движи с 80 км/час към терминал 2, знаците буквално следват един след друг и не оставят време за нормално и безопасно намаляване на скоростта.

Според Чл. 14. ал 1 от НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, пътните знаци и другите средства за сигнализиране трябва да са видими от разстояние, което позволява на водача своевременно да предприеме действия за осигуряване безопасността на движението. А според ал. 2-ра, минималното разстояние за видимост на пътния знак (в m), в зависимост от скоростта на движение V (в km/h), е, както следва:
1. при V до 30 km/h - 50 m;
2. при V до 50 km/h - 100 m;
3. при V до 90 km/h - 150 m;
4. при V над 90 km/h - 250 m.
Линк: https://goo.gl/CbS1aJ

Моля за компетентна оценка на място от специалисти.

Надявам се, че в резултат на преоценката на организацията на движението в този участък, ще се увеличат отстоянията между знаците. Апелирам и за поставяне на знак, обозначаващ броя на пътните ленти и посоките за движение по тях.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:057546XC-NC
Последователи: 1
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
06.03.2018
citizen
Искрено Ви благодаря за отговора и проверката по сигнала!
Господа от Пътна полиция,

Някой бе казал, че знаците общината ги слага, но глобите КАТ ги налага.
Именно заради това се обърнах към Вас с молба за съдействие.
Надявам се, че стопанинът на пътя ще изпълни Вашите препоръки.

С най-добри намерения си позволявам да публикувам Вашия отговор в страницата на сигнала:

Във връзка с подаденият от Вас сигнал вх.№433200-19124/2018г за неправилно монтирани пътни знаци по бул.”Брюксел”, бе извършена проверка от инспектори при ОПП- СДВР на място.
Установи се, че постоянната организация на движение в новият участък на бул.”Брюксел” е изпълнена съгласно одобреният проект. Въведените ограничения на скоростта с пътни знаци “В26” с посока към пътна връзка за “Терминал-1” са разположени на предвидените минимални разстояния съгласно чл.79 от Наредба №18/2001г. на МРРБ.
Уведомена е фирмата изпълняваща знаковата сигнализация да премести пътен знак “В26” /80/ разположен в старият участък на бул.”Брюксел” на предвиденото в Наредба №18/2001г. разстояние.

Сигналът Ви е препратен до г-н Димитър Петров Директора на Дирекция “Управление и анализ на трафика” към Столична община за отношение по компетентност в качеството си на стопанин на пътя.

Началник “Отдел Пътна Полиция”

Комисар:

/Тенчо Тенев/
01.06.2018
Отдел "Пътна полиция" - СДВР
Re: ОПП СДВР
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОТДЕЛ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” ДО SIGNAL@HELPBOOK.INFO УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В ОПП-СДВР е получено Ваше писмо с рег №433200-47931/28.05.2018г с искана информация, за движението на сигнал с код:SN:057546XC-NC, относно лоша организация на движението по бул.”Брюксел”, публикуван на интернет платформата Helpbook.info.Уведомяваме Ви, че посочения проблем в сигнала е отстранен, като подателя на сигнала г-н ..... е уведомен за предприетите действия от наша страна в законовия срок. Отговора на ОПП-СДВР е публикуван в страницата на сигнала от г-н ..... Началник на ОПП – СДВР: Комисар ......................... /Тенчо Тенев/
Коментари
Няма коментари