Сигнал № 0000639 / 04.12.2018
Статус: получил отговор

неправилно съхранение на храни в магазин на търговска верига

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В магазин на търговската верига "Била", намиращ се в гр. София , район Студентски, до ул. " Академик Борис Стефанов" , храната се съхранява и приготвя в разрез с всички норми и правила за хигиена. Витрините на топлия бар са постоянно мръсни, храната се досипва - салатите и др., като мръсотията от засъхнала стара храна е навсякъде. При приготвянета на място на печено месо и други готвени ястия отдолу под съдовете има има наслоена неприятна маса. Отделно цялата стока в магазина се съхранява присъмнителни критерии за чистота и хигиена. Артикулите са прашни и нахвърлени. Помещението на магазина не отговаря на нивото на търговска верига от европейска държава. Контролът на обекта е нулев.Сами можете да се убедите на място. Хигиената е под всякаква критика и т.н. Не проумявам , как в днешно време , подобни неща се случват - къде е контролът както от самата световно известна верига "Била", така и от държавните институции.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:929168MI-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
04.01.2019
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
SN:929168MI-NC
Приложено Ви изпращам отговор на подаден до Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с изх. №56-КХ/04.01.2019 г. Приятен ден. Дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ
Коментари
Няма коментари