Сигнализиране

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

гр. София, бул. Пенчо Славейков №15А
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
БАБХ е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, здравеопазване и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др.

Време за обработка на сигнал в институцията:

25.01.2023
Уважаема/и госпожо/господине, Във връзка с получен сигнал с код SN:625902BG-NC, заведен в деловодната система на Българска агенция по безопасност на храните с вх. № 22889/06.12.2022 г., Ви информирам следното: В обекта е извършена проверка по посочените в сигнала обстоятелства. В проверения обект се поддържа електронна база данни за всяка една доставка, продажба и наличности към определена дата. Съгласно предоставената информация е установено, че партидите – обект на сигнала са изчерпани. За целите на контрола е извършена органолептична преценка на представителна извадка от наличната партида на пълноценна храна за възрастни котки. Не е установено отклонение в мириса, консистенцията и вида на горепосочената храна. На подателя на сигнала е изпратен официален отговор на посочената електронна поща на 24.01.2023 г. С уважение,
23.01.2023
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Вашия документ е регистриран с Входящ номер: 1570/23.01.2023
19.01.2023
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Вашия документ е регистриран с Входящ номер: 1333/19.01.2023
12.01.2023
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Вашия документ е регистриран с Входящ номер: 797/12.01.2023
06.01.2023
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Вашия документ е регистриран с Входящ номер: 216/05.01.2023
06.01.2023
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Вашия документ е регистриран с Входящ номер: 357/06.01.2023
03.01.2023
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Рег. номер: 7 / 03.01.2023
29.12.2022
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Рег. номер: 24307 / 29.12.2022
22.12.2022
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Рег. номер: 24178 / 22.12.2022 From: Helpbook.info [mailto:signal@helpbook.info] Sent: Thursday, December 22, 2022 12:57 PM To: BFSA bfsa Subject: HelpBook.info - Незаконна продажба на CBD продукти ...
22.12.2022
Уважаеми господин , Във връзка с получени Ваши сигнали вх. №№ 22424/30.11.2022 г. и 24119/21.12.2022 г. и сигнал вх. № 23091/07.12.2022 г. получен чрез платформата HelpBook.info заведени в деловодната система на ЦУ на БАБХ, Ви уведомявам, че ще получите обобщен официален отговор след приключване на проверките по предоставената в сигналите информация. С уважение, Екатерина Латинова Младши експерт Дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти" Българска агенция по безопасност на храните Министерство на земеделието Мобилен телефон +359 882469568 e-mail: e_latinova@bfsa.bg
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 62