Сигнал № 0000615 / 08.11.2018
Статус: получил отговор

Задушлива миризма на изгоряло рано сутрин

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте, в района около 79-то СОУ в Люлин 7 всяка сутрин има силна и непоносима миризма на запалени боклуци и кабели. Не им известно кой е източникът на обгазяването и дали е в този район или идва от другаде и засегнатите реално да са и други райони. Миризмата се усеща само сутрин в ранните часове до около 7:00-7:30 ,след което се разсейва и изчезва. Моля за проверка по случая.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:466418EH-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
20.11.2018
Столичен инспекторат
задушлива миризма
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал с ВХ. №ССИ18-ГР94-1482/09.11.2018г., код на сигнала SN:466418EN-NC относно задушлива миризма на изгоряло рано сутрин около 79-то СУ "Индира Ганди", Ви уведомявам следното:По постъпващите в Столичен инспекторат сигнали свързани с качеството на въздуха задължително се извършва незабавна проверка на посоченото в сигнала място, ако има такова. Целта е да се установи има ли факти за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Когато такова бъде установено се уведомява Пожарната служба и съответното РУ при СДВР, а на нарушителите се съставят актове за установяване на административни нарушения. По постъпилият сигнал сме извършили проверка на мястото посочено в него, което е отразено в констативен протокол. Не е установено горене на отпадъци, както и неприятни миризми от горене на отпадъци.При последващ контрол на дати: 17,18 и 19.11.2018г.не се установи задушлива миризма на изгоряло. За по-бързи и своевременни действия гражданите могат да подават сигнали на телефона на Оперативен център на Столичен инспекторат 02/987-55-55 и на телефоните на съответното РУ при СДВР за оказване на съдействие и установяване на самоличността на нарушителя. Съгласувано с: Съгласувал: Н-к РИ „Люлин“: /М.Николов/.......................................дата:20.11.2018г. Изготвил: ст. Инспектор /М.Стоилова...........................................дата:20.11.2018г.
Коментари
Няма коментари