Сигнал № 0000597 / 23.10.2018
Статус: получил отговор

разширение на зелена зона - неправилна пътна сигнализация

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На ул."Франсис Пресансе", на входа/изхода на подземен гараж (9 паркоместа) на жилищна сграда на адрес ул."Васил Друмев" 31 е поставен знак и пътна маркировка за обозначаване на парко място, които правят невъзможно ползването на гаража.
Входът на гаража е откъм ул."Франсис Пресансе". Сградата е с Разрешение за ползване от 09.08.2018г.
При паркиране на автомобил на ул. "Франсис Пресансе" в съответствие с маркировката, той препречва изхода.

По време на маркировката уведомохме за проблема служебните лица, които я извършваха, но отговорът им бе, че изпълняват проект.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:933257HE-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
11.01.2019
Столична община - Район "Оборище"
SN:933257HE-NC
За да бъдат премахнати маркировката и пътния знак указващи за наличие на паркомясто от тъй наречената "Зелена зона" пред входа на вашия гараж е необходимо да направите следното: 1. Да възложете на транспортен инженер да изготви проект за мотивирано предложение за вход-изход за частта от улицата пред вашия гараж. 2. Мотивираното предложение трябва да се представи за одобрение на заседание на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община. Заседанията се провеждат всеки работен вторник на ул. "Будапеща" № 17 , 7 етаж, в заседателната зала. Заседанието започва в 14.00 часа. При одобрение на това мотивирано предложение за вход-изход от комисията, одобрения проект се предоставя за изпълнение на Центъра за градска мобилност - Поделение паркиране и мобилност. То се намира на ул. Будапеща" № 17, ет. 1, гише 7.
Коментари
Няма коментари