Сигнал № 0004998 / 28.05.2024
Статус: получил отговор

Дискриминация на дете с увреждания

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми г-н Кмет, За пореден път моля длъжностните лица, предизвикали затрудненията и униженията на обичаното ми дете (в неравностойно положение), да бъдат наказани! По време на масовите заплахи за бомби в училищата, само моето дете остана в цялото училище. В случай че не разбирате какво се върти в главичката му и как е било детското му сърчице, Вие незабавно трябва да напуснете заемания от Вас пост. Училищната програма беше съобразена с нас, така че в предпоследния час да има компютърно моделиране, тъй като се налага аз да го нося на ръце до втория етаж до кабинета, а в последния час физическо възпитание, преди което си тръгваме. Веднага след стъпването Ви в длъжност, имаше първи час компютърно моделиране и втори час физическо възпитание. Поне да бяха подредени в обратен ред, за да не е толкова очевидно. Директорката на училището, описа на майката на детето колко прекрасни кабинети по отделните предмети има на горните етажи. Кабинети, до които детето ми няма абсолютно никакъв достъп. Тази постъпка определям не като унижение, а като високо ниво на цинизъм. Това е само малка част от гаврата, която съм принуден да търпя, слушайки безумните нагли amy fuer paigus обяснения, базирани на откровени лъжи с които Вие сте добре запознат. Колкото до зловредните действия, останали безнаказани, ще съм принуден да се обърна към българския и международен съд, в случай че продължавате да толерирате така описаното. Моля да ми спестите унижение, време и средства, като изпълните вменените Ви задължения. За Ваше и мое съжаление, имаме най-чудесната класна ръководителка и най-добрите съученици в класа (най-вече от малцинствата), и желанието на шепа социопати детето ми да бъде преместено в друго училище не може да бъде изпълнено! Преди да определите писмото ми като крайно или по друг начин, с призив за човечност прочетете още веднъж препоръките към Вас (които не сте изпълнили) на абсолютно всички институции, касаещи проблема.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:661369KG-NC
Насочен към: Столична община
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
09.07.2024
Столична община
SN:661369KG-NC
По сигнал за Дискриминация на дете с увреждания
10.07.2024
Столична община
Във връзка с Ваша жалба
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ***, Във връзка с Ваша жалба в Столична община с рег. № СОА24-КЦ01-42524/29.05.2024 г., насочена по компетентност с вх. № РУО 1-23910/09.07.2024 г., Ви уведомявам, че в жалбата няма подадена информация за училището, в което се обучава детето Ви, паралелката, имената на класния ръководител, както и името на Вашето дете. Липсата на посочената информация възпрепятства РУО – София-град в рамките на своите правомощия да осъществи контрол и окаже методическа подкрепа на директора на училището. С пожелание към Вашето дете за спокойно и хубаво лято! Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД rde_logo_vectorized РУО - София-град София 1303, ул. „Антим I", № 17, тел.:9356050 www.ruo-sofia-grad.com
Коментари
Няма коментари