Сигнал № 0000049 / 18.02.2018
Статус: получил отговор

Паркиране върху тротоара и върху зелените площи на ъгъла на ул. "Николай Масалитинов" с ул. "ген. Никола Генев" в ж. к. Люлин

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Автомобилите паркират върху тротоара и запречват пътя на пешеходците. Също навлизат в зелените площи. Направена е и рампа за улесняване на качването на автомобилите на тротоара.
Очаквам от общинските служби да разрушат рампата и да монтират антипаркинг колчета на посоченото място.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:615672CE-NC
Последователи: 1
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
05.04.2018
Столичен инспекторат
неправилно паркиране
Здравейте, Във връзака с попдаден от Вас сигнал, постъпил в Столичен инспекторат с ВХ№ ССИ-ГР94-299/21.02.2018г., относно неправилно паркирани автомобили в общински озеленени площи и детска площадка на адрес: жк. „Люлин“ 9,до бл.904, Ви информирам следното: Служители на Столичен инспекторат извършиха проверка на горепосоченият адрес. Установиха се 18 бр. неправилно паркирани автомобили в общински озеленени площи и детска площадка, на които са поставени констативни протоколи, с предписание за явяване на водачите в еднодневен срок в РИ- „Люлин“ за налагане на санкция. При неявяване, след справка в ОПП-СДВР, се задейства процедура за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община. Съгласувал: Началник РИ „Люлин"/М.Николов/ Изготвил: ст. инспектор / М.Стоилова/
Коментари
Няма коментари