Сигнал № 0000047 / 17.02.2018
Статус: Изпратен повторно

Скоро ремонтираният бул. "Ал. Малинов" пак се руши в частта му срещу ХИТ-Младост

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Асфалтът се разрушава и вече е леко потънал на това място: https://goo.gl/gmvwVL
По съседните кръпки може да се заключи, че асфалтът в този участък не търпи проблеми за първи път.
Асфалтът ли е некачествен, строителите ли са неспособни, теренът ли е лош? Не знам. Но каквато и да е причината, трябваше да е разбрана и отстранена в някой от предшестващите ремонти на този участък.
Фактът, че отново предстои ремонт, не говори добре за компетентността на възложителите и изпълнителите на досегашните ремонти.
Снимката е от вчера.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:327939HD-NC
Последователи: 1
Статус: Повторно изпратен до Столичен инспекторат - с искане за информация за движението по сигнала
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари