Сигнал № 0000469 / 06.08.2018
Статус: получил отговор

Непочистени шахти, които не позволяват на дъждовната вода да се оттича навременно!

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте! Минавахме през Бургас на 23.07.2018 на път за Созопол непосредствено след падналия дъжд. Колкото и силен да е бил той, при едни почистени и нормално функциониращи шахти и система за оттичане на водата, не би трябвало да се гази и шофира в такави води!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:251141GR-NC
Насочен към: Община Бургас
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
07.08.2018
Община Бургас
RE: HelpBook.info - Непочистени шахти, които не позволяват на дъждовната вода да...
ЗДРАВЕЙТЕ, ИЗПРАЩАМ ВИ ВХ. № ЕД-4866/06.08.2018 15:15
10.08.2018
Община Бургас
ОТГОВОР ЗАПУШЕНИ ШАХТИ ЕД-4866/06.08.2018
Във връзка с постъпила Ваша жалба до Община Бургас по електронната поща с вх. № ЕД-4866 от 06.08.2018 г., относно запушени дъждоприемни шахти, Ви уведомяваме, че община Бургас е уведомила своевременно дружествата, отговорни за почистване и поддържане на проводимостта на шахтите за предприемане на действия по компетентност. Призовавам, Ви при констатиране на нередност незабавно да подадете сигнал на единен телефонен номер *5656 или на дежурния денонощен телефон на община Бургас 056/84 15 60, за да може инспекторите да извършат бързо проверка на място и по този начин да се предотврати по-нататъшно замърсяване на околната среда. С УВАЖЕНИЕ, Петя Димова Началник отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“ Дирекция „Околна среда“ Община Бургас
Коментари
Няма коментари