Сигнал № 0004560 / 16.01.2024
Статус: получил отговор

Почистване

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В квартал меден рудник зона А срещу блок 14 в гр Бургас между общински пазари и павилионите системно се изхвърлят боклуци от клиентите на единия павилион. Също така го ползват и за тоалетна и тревните площи са се превърнали в гето.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:836259DV-NC
Насочен към: Община Бургас
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
16.01.2024
Община Бургас
HelpBook.info - Почистване ...
Община Бургас No: ЕД-191 Дата: 16.01.2024 Код за проверка: CFWDCB752086 на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
Коментари
Няма коментари