Сигнал № 0000434 / 19.07.2018
Статус: получил отговор

Непочистени зелени площи на ул. Марагидик 32

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В зелените площи на ул. Марагидик 32 има депонирани отпадъци. Част от градинката е силно замърсена, особено в зоната около трафопост, обрасъл в плевели и храсти. Откъм ул. Филип Станиславов има депонирани сухи клони, които стоят неизвозени.
Моля: a) да бъдат отстранени всички отпадъци, включително и тези между храстите; б) ниската растителност и храстите да бъдат подрязани в нормално естетичен вид; в) тревата да бъде окосена.
Моля за отговор с реакцията на Столичен Инспекторат.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:588090GQ-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
19.07.2018
Столичен инспекторат
otgovor na signal
Сигнал с код : SN: 588090GQ-NC
 
Сигналът е препратен  по компетентност до кмета на район „Слатина“.

10.08.2018
Столична община - Район "Слатина"
Re: SN: 588090GQ-NC
Здравейте, Приложено изпращаме Ви отговор на Ваше писмо. Моля вижте прикачения файл! Поздрави, Район Слатина
Коментари
Няма коментари