Сигнал № 0004230 / 16.09.2023
Статус: изпратен

Липсваща маркировка на пешеходна пътека в Младост 2, ул. Александър Балан, срещу вход на РУМ младост

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В началото на месец септември беше извършена реконструкция на пешеходната пътека, находяща се на ул. Александър Балан, срещу главния вход на РУМ Младост. Реконструкцията се състоеше в изграждане на повдигната пътна настилка на пешеходната пътека, вероятно за целите на принуждаване на водачите на МПС да намаляват скоростта на движение. На съответното място има пътен знак за наличие на пешеходна пътека, но само в на едното платно за движение. На другото няма. Вече седмица маркировка на самото платно за пешеходна пътека липсва. Независимо от наличието на знак за това и то само на едното платно за движение, водачите на МПС не спират на мястото за пресичане, което създава сериозна опасност от тежко произшествие. В допълнение, повдигането на плат Ото е минимално и по никакъв начин не способства за намаляване на скоростта на движение. Необходими са спешни и незабавно мерки за поставяне на ясна и качествена маркировка на пешеходната пътека, както и от преправяне на повдигането на този участък от пътното платно, така че да служи за целите, за които е предприета тази мярка!!!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:254789EN-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари