Сигнал № 0004222 / 12.09.2023
Статус: получил отговор

Ежедневно неправилно паркиране

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Повод за настоящият сигнал е ежедневното неправомерно паркиране на автомобили в района МБАЛ "Надежда", на ул. "Блага вест". Независимо, че са поставени пътни знаци, които регламентират организацията на движението, по цялото протежение ул. "Блага вест" има неправилно паркирани моторни превозни средства. По този начин се възпрепятства видимостта при излизане от фирмите и паркинга в района, затруднява се изцяло движението (в района има множество фирми и достъп до тях с камион е цяло приключенение) и се създават предпоставки за ПТП. Създават се тапи и видно от клипа се блокира движението (надявам се да не се стига доинцидент с фатален край за пациент заради закъснял в тапата на светофара към болницата доктор или линейка). Многократно са подавани сигнали до СДВР и градска мобилност но до момента без резултат. Апелираме за съдействие за отстраняване на неправилно паркираните ППС, въвеждане ред при паркирането и оказване на регулярен контрол по спазването на правилата за паркиране.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:855464CG-NC
Насочен към: Столична община
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
26.09.2023
Столична община
SN:855464CG-NC
На Ваш рег. № СОА23-КЦ01-50494/12.09.2023 г. Във връзка със сигнал от контактен център на Столична община, касаещ неправилно паркиране на ППС на ул. "Блага вест", Ви информираме, че при извършена проверка от инспектори на "Център за градска мобилност" ЕАД, бяха установени 20 /двадесет/ ППС, паркирани в нарушение на нормативните изисквания. За установените нарушения, на собствениците на неправилно паркираните ППС, беше наложена санкция с фиш, по реда на чл. 186, ал. (3) от Закона за движение по пътищата.
Коментари
Няма коментари