Сигнал № 0004196 / 01.09.2023
Статус: изпратен

Ежедневно неправилно паркирали автомобили

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Повод за настоящият сигнал е ежедневното неправомерно паркиране на автомобили в района МБАЛ "Надежда", на ул. "Блага вест". Независимо, че са поставени пътни знаци, които регламентират организацията на движението, по цялото протежение ул. "Блага вест" има неправилно паркирани моторни превозни средства. По този начин се възпрепятства видимостта при излизане от фирмите и паркинга в района, затруднява се изцяло движението (в района има множество фирми и достъп до тях с камион е цяло приключенение) и се създават предпоставки за ПТП. Създават се тапи и видно от клипа се блокира движението (надявам се да не се стига доинцидент с фатален край за пациент заради закъснял в тапата на светофара към болницата доктор или линейка). Многократно са подавани сигнали до СДВР и градска мобилност но до момента без резултат. Апелираме за съдействие за отстраняване на неправилно паркираните ППС, въвеждане ред при паркирането и оказване на регулярен контрол по спазването на правилата за паркиране.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:944162LP-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари