Сигнал № 0003855 / 22.05.2023
Статус: получил отговор

Улично осветление

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте,
улична лампа,на адрес:гр.София,ул.Кирил Пърличев 69,изгасва през около 20 мин. за неопределен период от време.Това е всяка вечер от повече от месец се наблюдава проблема.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:516824MC-NC
Насочен към: Столична община
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
29.05.2023
Столична община
SN:516824MC-NC
Сигналът Ви е изпратен за проверка до фирмата, отговаряща за поддръжката на уличното осветление.
14.06.2023
Столична община
SN:516824MC-NC
Уважаеми господине/госпожо, Във връзка с подадения от Вас сигнал за неработещо улично осветление, Ви информираме, че е постъпило писмо с рег. № СОА23-ТД26-8917/09.06.2023 г. от "Лог-Сиберия" ЕООД, с което дружеството информира, че уличното осветление е възстановено.
Коментари
Няма коментари