Сигнал № 0003248 / 15.09.2022
Статус: получил отговор

Опасни клони на дървета

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми г-не/г-жо,
Собственик съм на помещение в трафопост, находящо се в гр. София, Люлин 9, близо до блок 907. Бих искал да бъдат отрязани клоните на дърветата, които попадат върху покрива на притежаваното от мен помещение, тъй като възпрепятстват правото ми на собственост. Към момента е невъзможно да се направи спешен ремонт на покрива, също така клоните попадат и върху олуците на сградата, което води до проблеми с оттичането на дъждовните води. Изпитвам затруднения и при ремонта на фасадата на помещението, поради което моля компетентните лица да извършат незабавно отстраняване на клоните на дърветата в близост до имота ми.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:716747NZ-NC
Насочен към: Столична община
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
17.10.2022
Столична община
SN:716747NZ-NC
Сигнал "Опасни клони на дървета".
Коментари
Няма коментари