Сигнал № 0003247 / 14.09.2022
Статус: получил отговор

Нелегално развъждане на кучета.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
По обява от град Сливен попаднах на развъждане на кучета, с цел продажба. Лицата-Янка Атанасова, и/или Стефка Ангелова, с адрес-г.Сливен, жк. Сини камъни бл.5, вход В, етаж 4, апартамент 4 предлагат кучета от различни породи, както и смесени. Болонка, чихуахуа, померани и други. Имах проведен разговор, на телефон 0878832440, като цените варират от 500 до 250 лева. Моля да бъде извършена проверка, дали тази дейност дейност е регламентирана по чл.176(1),от ЗВД, а в същност -Собственици на обекти,в които се отглеждат, развъждат и предлагат домашни любимци с цел търговия,на пансиони, изолатори и приюти за животни ги регистрират по реда на чл.137, като към заявлението прилагат и удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните.
Моля,по целесъобразност да бъде използвана възможността, която дава Наредба номер24,от 28 декември 2009година. За реда и начините на взаимодействие между органи на Националната ветеринарномедицинска служба и Министерство на вътрешни работи.
Моля да ми бъде изпратен отговор на посоченият емайл адрес.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:033613WM-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
15.09.2022
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
HelpBook.info - Нелегално развъждане на кучета....
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Вашия документ е регистриран с Входящ номер: 17505/15.09.2022
Коментари
Няма коментари