Сигнал № 0002961 / 13.05.2022
Статус: изпратен

Липса на достатъчно контейнери в.з. Малинова долина - Герена, както и за разделно събиране

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Според чл. 22, т. 1 и т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, е забранено е гражданите да ИЗХВЪРЛЯТ и СМЕСВАТ отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в контейнерите за битови отпадъци. Рециклируеми отпадъци се изхвърлят разделно, събрани по видове, в разположените цветни контейнери.

ГЛОБАТА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НАРУШАВАТ ТОВА ИЗИСКВАНЕ Е ОТ 100 ДО 5 000 лв., А ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР ОТ 700 до 20 000лв.

Такива НЯМА налични във в.з. Малинова долина - Герена. Освен, че такива няма, бяха премахнати и кофите за смет на улица Соколна, заради незаконно поставени бетонови блокчета във вилно селище Бел Вали, които поне малко отбиваха огрмоните количества боклук които се изхвърлят след местност Камбаните и вече прилича на сметище. Молим за действие, особено имайки предвид предстоящият летен сезон, с оглед на хигиената в района.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:597196YO-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари