Сигнал № 0002574 / 10.10.2021
Статус: изпратен

Подмяна на кофа за боклук

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте!
Бих искала да ми бъде подменена кофата за боклук пред дома ми, тъй като настоящата е счупена и от нея излизат отпадъците и замърсяват улицата.
Адресът, на който искам да бъде подменена кофата е:
Гр. София, община Столична, район “Витоша”, кв. Симеоново, ул. Шумако N 12.
Благодаря Ви!
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:988654BE-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари