Сигнал № 0002571 / 08.10.2021
Статус: изпратен

Липса на професионализъм в общинска администрация Красно село, отдел ЕСГРАОН

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На 08.10.2021 г. в районна администрация на община Красно село в отдел ЕСГРАОН подадох заявление за издаване на Удостоверение за постоянен адрес. Заплатих такса за услуга на момента. Документът, който ми предоставиха беше разпечатан на принтер с дефектен тонер и видът му беше неприемлив, за всякакви действия от тук нататък с него. Помолих служителката да ми разпечата Удостоверението на работещ принтер, но получих отказ от нея. Документът ми е необходим за изпращане в чужбина и срамът, който изпитвам е голям, защото няма как да обясня, че държавните ни институции са некомпетентни и качеството на работата им е под всякаква критика!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:050751ZW-NC
Насочен към: Столична община
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари