Сигнал № 0002538 / 15.09.2021
Статус: изпратен

Незаконно депонирани отпадъци между ж.к. Младост 4 и ж.к. Екпериментален

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Съобщавам за множество незаконно депонирани отпадъци между ж.к. Младост 4 и ж.к. Екпериментален. Личат изградени пътища за депониране на отпадъци, като такива биват намирани на купчини на нерегламентираното сметище и по поречието на близката р."Кална"

Изпращам снимки от завареното сметище към 15.09.2021 г., местонахождение през приложението Google Maps, както и координати:
42°37"31.3"N 23°23"29.2"E

Моля, проверете законността на сметището и вземете своевременни мерки за ограничаването на подобна пагубна за околната среда и хората дейност.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:517151UB-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари