Сигнал № 0002334 / 09.06.2021
Статус: получил отговор

Състояние на детска площадка

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
До арх. Стефан Стефанов
Уважаеми господин Стефанов,
Пиша Ви във връзка със състоянието на детската площадка, намираща се зад блок 345, Младост 3. На въпросната площадка са израстнали няколко поколения деца. Към днешна дата тя е в окаяно състояние. Площадката не е обезопасена по никакъв начин, настилката е асфалтова, в по-голямата ѝ част дори и компрометиранаи всяко залитане и падане е крайно опасно и съпроводено с контузии. Пясъчникът се използва за тоалетна на всички животни, за съжаление не само улични, пясъка в него отдавна е намалял, а растителността избуяла. Люлка има само една, която е подходяща за деца в ранна възраст. Катерушката е амортизирана и на доста места счупена. Детската площадка за игра трябва да бъде така устроена, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване. В този смисъл смятам, че въпросната площадка се нуждае СПЕШНО от:
- смяна на настилката;
- грижа относно животинската тоалетна находяща се в пясъчника.
Би било добре и да се добавят люлки.

С уважение:
С. Петрова
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:959272ZB-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
15.06.2021
Столична община - Район "Младост"
Писмо с изх. №към РМЛ21-КЦ01-2365-/1/ 15. 06. 21 г.
Приложено, предоставям Ви писмо с изх. №към РМЛ21-КЦ01-2365-/1/ 15. 06. 21 г. на заместник кмета на СО-район "Младост" за Ваше сведение. С уважение, инж. Ел. Петрова-гл. експерт в отдел "Екология"
Коментари
Няма коментари