Сигнал № 0002286 / 20.05.2021
Статус: изпратен

Опасни дървета! Застрашават бита и живота на хората!

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В двора на бюро по труда Възраждане има 2 опасно порастнали тополи високи колкото 6 етажен блок!Те са в близост непосредствено до покрива на моята къща!
Застрашително надвисват над нас! Могат да причинят освен материални щети , също и невинни жертви! Моля общината да вземе под внимание сигналът ми! Моля компетентните служби да отстранят дърветата , докато не са паднали върху нас!
Всяка година през времето на цъфтеж страдам от алергия и аз и дъщеря ми!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:910811IY-NC
Насочен към: Столична община
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари