Сигнал № 0002241 / 04.05.2021
Статус: получил отговор

Незаконна постройка

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Моля да направите проверка на имот с адрес ул. Екатерина Ненчева 2.
Имота има плътна висока ограда от към бул. Симеоновско шосе и целия имот е застроен без да са спазени каквито и да е отстояния от границите на имота.
Благодаря.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:508479KB-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
04.05.2021
Столична община - Район "Лозенец"
Re: HelpBook.info - Незаконна постройка...
Това съобщение е автоматично! Моля, не отговаряйте! ============= Вашият сигнал е получен и в момента се обработва. Ще получите съобщение с входящ номер. Благодарим Ви, че се свързахте с нас! Район "Лозенец" =============================== ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ! За започване на административна преписка е задължителна идентификацията на заявителя (посредством две имена, телефон за обратна връзка и адрес за кореспонденция, вт.ч. и електронен). При подаване на сигнал по електронен път лицето-подател дава своето съгласие да бъдат обработени личните му данни за целите на подадената от него информация. При несъгласие за обработка на личните му данни сигналът остава без разглеждане и същият не се обработва и администрира на последващ етап, както и не се проверява неговата достоверност.
Коментари
Няма коментари