Сигнал № 0001743 / 25.07.2020
Статус: изпратен

Шумово замърсяване

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В района на бул. Н. Й. Вапцаров, номера около 49-53, се наблюдава силен денонощен шум, вероятно от климатичната инсталация на частното училище или на някоя от офис сградите в района. Източникът не може да бъде точно локализиран по слух, тъй като през деня се възприема по-слабо поради фоновия шум на града и се чува отчетливо само над определена височина, но не и на нивото на земята, а нощно време е прекалено силен и ечащ. При измерване през нощта от висок етаж на блок от отсрещната страна на булеварда (вероятно на поне 100-200 метра от източника) редовно се отчитат над 70 децибела. Моля да се назначи проверка, която да установи източника на шума и да издаде предписание за прекратяването му.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:663951GJ-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари