Сигнал № 0001740 / 23.07.2020
Статус: получил отговор

Сигнал относно незаконосъобразно бездействие на ръководството наНационален Осигурителен институт

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уведомявам Ви,относно подадено заявление вх. н. 2113-15-5595/04.11.2019г. в ТД на НОИ гр. Пловдив за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от И. Г. Г. и до днес, включително 23.07.2020 г. не е получено разпореждане от НОИ, нито каквито и да било парични преводи за изтеклите девет месеца, нито какъвто и да е отговор или решение по компетентност от цитираната институция. Конституцията на РБ и КСО може би не се отнасят до ръководството на НОИ или се очаква смъртен акт за лицето, за да се приключи успешно преписката им? Поздрави!
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:439497CD-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
24.07.2020
Омбудсман на Република България
отговор
Относно: Сигнал, препратен до националния омбудсман посредством уеб сайта HelpBook.info.

По повод препратен от Вас и получен в администрацията на националния омбудсман сигнал, подаден посредством уеб сайта HelpBook.info, е важно да имате предвид, че дейността на омбудсмана е регламентирана в Закона за омбудсмана (Закона) и Правилника за организацията и дейността на омбудсмана (Правилника).

Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично, по пощата или по друго традиционно средство за съобщение (чл. 25, ал. 1 от Закона).


В Правилника, чл. 16, ал. 5 и 6 е уточнено, че писмените жалби и сигнали се подават лично, с писмо, по факс или по електронна поща, а устните жалби и сигнали се подават лично или по телефон.
В съответствие с тези изисквания омбудсманът е създал различни възможности за подаване на жалби и сигнали: по пощата, по e-mail; през сайта на институцията, по факс, на място в приемната на омбудсмана, по
В Закона и Правилника са регламентирани и изисквания относно данните, които авторът на жалбата/сигнала трябва да предостави за себе си, а именно:

Всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона,  може да го направи по един от изброените начини. Поради това не следва да препращате до омбудсмана подадените чрез мобилното приложение жалби и сигнали на граждани.Коментари

genchev_genchev ( преди 2 седмици )

Благодаря за некоректното отношение!

genchev_genchev ( преди 2 седмици )

Благодаря за уточнението: Бихте ли отговорили: сигнал н. 0001740/23.07.2020 г. дали е реално регистриран и подаден до Омбудсмана на РБ? Би следвало да ни уведомите предварително и да не посочваме лични данни в нарушение на ЗЗЛД на лицето. Съгласно законовите разпоредби ще бъдат изпратени сигнали и в писмени форми както Омбудсмана на РБ, така и до други държавни и обществени институции. Проблем е, че от НОИ започнаха атака на тенденционен реваншизъм срещу лицето, заради сигналите, за което на този етап КРБ не го закриля.
1 - 2 от 2