Сигнал № 0001727 / 15.07.2020
Статус: изпратен

Напомняне изтичане срок за отговор

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На 13.05.2020 г. съм подал сигнал, който е с вх. № 0001610/13.05.2020 г. До настоящия момент не съм получил отговор. Напомням, че съгласно чл. 121. от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, решението по сигнал се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:210871NN-NC
Насочен към: Столична община
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари