Сигнал № 0001689 / 22.06.2020
Статус: изпратен

Заобикаляне на медицивски стандарти

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В Началото на месец ноемри във връзка с болки в ляв крак се свързах с доц Теодор Атанасов от Софиямед.Покани ме на преглед и в разговора посоче,че причината за болките е засегнат нерв в резултат на предходна операция.Насроче ми ден и час за прием болничното заведение.Приема се осъществи на 29.11.2018г.като преминах всички изследвания се качих в отделението на четвърти етаж,където бях чекиран за прием и освободен поради обстоятелството,че личната карта ми е издадена от гр.София.Прибрах се при мои роднини където останах до следващият ден 30.11.2018г и в 07.00ч.пристигнах в отделението.Настанен в стая и преоблякох се и към 10.05 бях повикан от санитарката за да бъда отведен в операционната зала на пети етаж.Подготвен за операция с поставена местна упойка в гърба и след обездвижване на долната част на тялото операцията бе започната от д-р Александър Цветанов който направи първият разрез.Известно време след тове в залата се появи и доц Атанасов който продължи.По едно време почуствах остра болка в хълбока и доц Атанасов ми постави спринцовка Лиодкаин за обезболяване и продължи.Не помня в колко часа бях изведен от операционната.и оставе в стаята си.На 06.12.2018г.бях изписан от болничното заведение и се прибрах в гр.Русе.От епикризата разбрах че ми е премахнато платно от предходна операция извършена в гр.Русе,не зависимо че е извършена по КП 175 а КП за херния е 183.По късно разбрах,че това се прави с цел да се заобиколи здравната каса и пациентите да заплащат операциите както и консумативите.Естествено за това заплатих сумата от 690 лв.Не измина много време и започнаха болки в лява област на тялото ниско долу и ляв крак.Това се повтаряше през ден.
В края на месец Януари 2019г. Се обадих отново във връзка със зачестилите болки в ингвиналната област.Повика ме на преглед и ми насрочи ден за нова операция.В болничното заведение бях приет на 25.02.2019г. отново по същата процедура приемане след задължителния преглед чекиране и освобождаване.Операцията се проведе на 26.02.2019г.с начало 12.30 со поставяне на пълна упойка.Като по късно разбрах че е поставено платно .В отделението престоях до 02.03.2019г.и изписан след,което се прибрах отново в гр.Русе.с болки в лява област и ляв крак.През 2019 г.няколко пъти се обаждах на доц Атанасов във във връзка с настъпили болки в лява област особено след дефекация т,е ходене по голяма нужда.През месец юни 2019г. 16.06.2019г.Бях приет отново в лечебното заведение от доц Атанасов с диагноза хепатитКП 74-което не е вярно.В отделението ми поставяха лидокаин и дипрофос вероятно за намаляване на болките,но уви те продължаваха.И изписан на 21.06.2019г.Във връзка са съмнение за невропатна болка бях насочен от доц Атанасов към неврологично отделение и приет от д.р Цолова на 10.07 2019г. И изписиан на 15.07 2019г,за което заплатих за избора сумата от 80 лв.с „Подобрение“Искам да допълня,че през месец май 2019г.бях на преглед при д-р Петрова от УМБАЛ Софиямед,която изрази съмнение че болките е възможно да са в следствие на проведената операция.За това уведомих доц Атанасов.и вероятно това е продиктувало решението му да бъда приет в отделение по неврология.През месец август отново посетих УМБАЛ Софиямед на преглед при доц Герасимов Национален консултант. По неврология и изрази същото мнение.В началото на месец септемри 2019г.бях приет във ВМА София отделение по неврология където се диагностицира прекъсването на нервите и се направи опит за активирането им без успешно в клиника Вита. През месец ноември -05.11.20019г. приет в УМБАЛ Софиямед в отделение по хирургия по КП 175 отново по същата схема чекиране и освобождаване .Операцията е проведена на 06.11.2019г. с пълна упойка и след приключването и бях върнат в стаята. От проведеният разговор с доцент Атанасов са прекъснати нерв с размери на 3 см. n.genitofemoralis, n.iliohypogastricus, ilioinguinalis с цел намаляване на болката.Бях изписан на 11.11.2019г.
На по късен етап разбарах че това се прави само и единствено за жители на гр.София,кото в този случай се заплаща потребителска такса в размер на 5,80 на ден.Не завиимо от тази процедура болките продължиха както в ляв крак така и в лява област което наложи отново да бъда приет в болничното заведение на 15.01.2020г. отново проведени изследвания чекиране и освобождаване за следващият ден.Настанен в стая и на 16.01.2020г. в 13.00 ч. Операцията започна. С пълна упойка като след приключването и бях върнат в стаята.От проведеният разговор с доц Атанасов научих че е Премахнато платно и прекъсване като се езицираха сегменти дълги две три междуребрия.С тази операция здравословното ми състояние не се подобри а напротив влоши.За да се убеди че проблемът не в операцията бях приет във вътрешно отделени на УМБАЛ Софиямед където ми бе направена колоноскопия като резултатите бяха в границите на нормата.През месец април тази процедура се повтори със същите резултати.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:760308CS-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари