Сигнализиране

Изпълнителна агенция Медицински одит (ИАМО)

ул. "Св. Георги Софийски" № 3, София 1606
/в двора на ВМА/
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Агенцията работи за подобряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване на гражданите.

Жалба или сигнал в ИАМО се подава когато:
1. Лицето е неудовлетворено от качеството на предоставяната в определено лечебно заведение медицинска помощ, което включва:
- затруднен достъп
- забавяне на лечението
- усложнения, настъпили по време на лечебно-диагностичния процес
- поставяне на грешна диагноза
- неправилно проведено лечение
- съмнения за проявена лекарска небрежност
- други
2. На лицето са нарушени правата му като пациент:
- липса на информирано съгласие преди извършване на определени процедури
- неполучаване на достъпна информация от лекуващия лекар, даваща възможност за свобода на избора на лечение
- неоказана своевременна медицинска помощ
- отказ за предоставяне на медицинска документация, поискана по надлежния ред от лечебното заведение
3. Лицето има съмнения или доказателства за корупционни практики в областта на здравеопазването.

ИАМО НЕ РАЗГЛЕЖДА жалби и сигнали, които се отнасят до:
- нарушения, извършени преди повече от една година от датата на получаване на жалбата в ИАМО
- уреждане на трудово-правни отношения в дадено лечебно заведение
- морално-етични проблеми между лекари и пациенти по време на лечение
- неправомерно издадени болнични листи или съмнения за тяхната достоверност, както и за дейността на ТЕЛК / НЕЛК
- неправомерно заплащане на потребителска такса в лечебно заведение

Време за обработка на сигнал в институцията: