Сигнал № 0001632 / 22.05.2020
Статус: изпратен

Издигната шахта

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Единият край на шахтата е поне с 5 см. над тротоара. Това създава предпоставки за спъвания и инциденти за преминаващите, особено през тъмната част на денонощието. Лично аз за малко да си изпатя.
Адресът е Младост 1, бл. 61 от към късата, източна част.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:989429PE-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари