Сигнал № 0000144 / 23.03.2018
Статус: получил отговор

Замърсено общинско пасище

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Непосредственно над гр.Крън общ.Казанлък обл.Стара Загора се намира общинското пасище. До западният край на пасището тече и селската река. Цялата местност и реката са тотално замърсени с битови отпадъци и строителни отпадъци. Кмета на гр.Крън нехае, а на това пасище пасът животни и жителите на гр.Крън, особено през есента събират гъби. Бих желал от по-висока инстанция като Вашата да окажат натиск върху общинската администрация в гр.Казанлък или в областна администрация в гр.СтараЗагора, да окаже по-сериозен натиск върху вече споменатите администрации. Надявам се, че ще обърнете внимание и ще бъдат предприети сериозни мерки. Поздрави
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:852475ZC-NC
Последователи: 2
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
30.04.2018
Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
Сигнал_р. Крива вада.pdf
Коментари
Няма коментари