Сигнал № 0001417 / 20.01.2020
Статус: получил отговор

Сигнал за замърсяване на речно корито.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте, сигнализирам за безотговорно замърсяване на речното корито и дига от живущите на улица Димитър Петков, гр. Костинброд. Прилагам снимков материал, направен на 11.01.2020 г.


Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:917592PI-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
20.01.2020
Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
Fwd: HelpBook.info - Сигнал за замърсяване на речно корито....
   Уважаеми колеги,
  Приложено Ви изпращам по компетентност имейл, изпратен от Helpbook.

  Моля да вземете отношение по поставения въпрос и да отговорите на подателя на сигнала.
  Хубав ден!
 
31.01.2020
Регионална инспекция по околната среда и водите - София
Отговор на сигнал
Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
Коментари
Няма коментари