Сигнал № 0001408 / 16.01.2020
Статус: изпратен

Контейнери поставени в непосредствена близост до пешеходна пътека

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Сметосъбиращите съдове са поставени непосредствено до пешеходната пътека на бул. Йерусалим, между номер 12 и бл.6.
Заснех боклуджийски камион спрял върху пешеходната пътека и служителите си вършеха работата по изпразване на кофите, но пресичането на пешеходците беше силно затруднено, дори опасно. Липсваше видимост и възможност да се премине по самата пешеходна пътека.
Моля, кофите да бъдат преместени на необходимото растояние от пешеходната пътека, за да се предутвратят инциденти.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:436162AB-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари