Сигнал № 0001304 / 20.11.2019
Статус: получил отговор

Горене на боклуци

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Във въпросния двор има пристройка към къщата с голям комин. От него постоянно излиза задушлива миризма на изгорени боклуци.
Адрес: ул. „Кумановски бой“ 15, 1229 ж.к. Надежда 3, София, България
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:679201NA-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
27.11.2019
Регионална инспекция по околната среда и водите - София
Постъпил сигнал в РИОСВ - София
Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 > mail: riosv@riew-sofia.org
28.11.2019
Столичен инспекторат
otgovor na signal SN : 679201NA-NC
Oтговор на сигнал SN&679201NC-NC
Oтносно : задушлива миризма на изгорели отпадъци“ в район „Надежда“, ул. „Кумановски бой“ № 15, Ви уведомявам следното:
По сигналите за горене на отпадъци в частни имоти се извършва проверка на адреса, след осигурен достъп до тях от собствениците им. В конкретния случай в частния имот на ул. „Кумановски бой“ № 15 са извършени няколко проверки, последната на 22.11.2019г. Установено е, че в пристройката към къщата за отопление се използва котел, работещ на твърдо гориво- дърва и въглища. При проверката от комина излиза бял дим, без остра задушлива миризма. Не е установено горене на отпадъци, както и наличие на такива приготвени за горене. На собствениците на имота е дадено предписание да спазват изискванията на чл. 71, т. 17 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, а именно да не допускат изгаряне на всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение.
 
 

Коментари
Няма коментари