Сигнал № 0001164 / 19.09.2019
Статус: получил отговор

Нагло паркиране на тротоара на оживен столичен булевард

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На 18.09.2019 г. към 16.00 часа таксиметров шофьор е паркирал по неприемлив начин,пречейки на пешеходците да се движат по пешеходния тротоар пред Министерство на здравеопазването,което също така е в близост до изход на ключова станция на метрото и има много активно пешеходно движение.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:528443WE-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
30.10.2019
Столичен инспекторат
(без заглавие)
Сигнал с код:SN:528443WE-NC
 
 
Във връзка със сигнал, постъпил в Столичен инспекторат Ви уведомявам следното:
При наличие на паркиран автомобил върху тротоар, както в конкретния случай, подателят на сигнала би могъл да подаде своя сигнал, придружен от доказателствен снимков материал. Сигналът трябва да съдържа също трите имена, адрес, ЕГН и телефон за връзка на подателя, дата, час и място на нарушението. В този случай Законът за административните нарушения и наказания дава възможност на компетентно длъжностно лице да състави АУАН на нарушителите. Актът няма обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в него не се счита за доказано. В тежест на административнонаказващия орган е да докаже по безспорен начин, че има административно нарушение и че то е извършено виновно от лицето, посочено като нарушител.
Контролният орган трябва да разполага с адрес и ЕГН на свидетеля на извършване/установяване на нарушението с цел осигуряване на неговото присъствие при призоваване в съда, с оглед оспорване и необходимост от установяване на фактите – дата и място на извършване на нарушението, описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено.
В случай, че подателят на сигнала е съгласен с гореизложеното, следва да подаде сигнала си към сектор „Общинска полиция“ към СДВР.
 

Коментари
Няма коментари