Сигнал № 0001135 / 10.09.2019
Статус: изпратен

Неизвозен боклук

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Кофата ни в село Долна Диканя от една седмица прелива. Не оставям адрес, защото няма такъв.
Оказва се, че на съседите боклукът е събран, а нашият не.
Моля за по-стриктен контрол към фирмата отговаряща за чистотата в района!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:337376BA-NC
Насочен към: Община Перник
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари