Сигнализиране

Община Перник

гр. Перник, пл. Св.Иван Рилски №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 3 от 3
21.09.2018 Улични кучета изпратен
09.08.2018 Трудни съседи изпратен
13.07.2018 лошо улично осветление
изпратен
Нама отговори