Сигнализиране

Община Перник

гр. Перник, пл. Св.Иван Рилски №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 5 от 5
23.11.2018 Изоставен автомобил изпратен
09.11.2018 Незаконно изхвърляне на отпадъци изпратен
21.09.2018 Улични кучета получил отговор
09.08.2018 Трудни съседи изпратен
13.07.2018 лошо улично осветление
изпратен
02.11.2018
Здравейте, приложено изпращаме Ви отговор на сигнал постъпил по електронната поща на Община Перник. Общинска администрация Перник
1 - 1 от 1