Сигнализиране

Столична община - Район "Панчарево"

София 1137, с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" 230
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район Панчарево

Време за обработка на сигнал в институцията:

04.06.2021
Сигналът Ви е изпратен за проверка до фирмата, отговаряща за поддръжката на улично осветление.
14.04.2021
Във връзка с Ваш сигнал, Ви информираме, че посоченият от Вас участък ще бъде предложен за включване в програмата на Столична община за възстановяване и изграждане на публично осветление и реализирана при наличие на финансови средства.
02.04.2021
Сигналът Ви е изпратен за проверка до фирмата, отговаряща за поддръжката на улично осветление.
25.02.2021
Маргарита Митова Главен специалист, отдел „АИО" СО – район Панчарево тел. +359 2 976 05 06 http://www.pancharevo.org/
09.10.2019
Отговор до "Контактен център" СО.
04.07.2019
Уточнение към Сигнал №157879/ 27.06.2019 16:29:35- "Пращате ни за зелен хайвер" /// ИЗПР.ПИСМО
08.05.2019
Уведомяваме Ви, че за посочената от Вас компрометирана пътна настилка на ул/бул Дружба. не са предвидени средства в Годишната програма на р-н.Витоша за 2019 г. Програмата за ремонтните работи се съставя изцяло от районната администрация. Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че при наличие на допълнително финансиране същата ще бъде предложена за включване в програмата за текущ ремонт на р-н Витоша.
1 - 9 от 9