Сигнализиране

Столична община - Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Надежда"

Време за обработка на сигнал в институцията:

29.03.2024
Уважаема г-жо ***, Във връзка с постъпил сигнал с вх. № РНД24-ГР94-818/29.03.2024 г. в деловодството на район "Надежда" - Столична община, относно пропаднала шахта и дупка на ъгъла на ул. "Мрамор" и ул. "Чепеларе", район "Надежда" Столична община, Ви изпращам писмо с отговор от ресорните експерти в администрацията. Екипът ни остава на Ваше разположение! С уважение: Севдалина Гълъбова специалист в отдел: "КДПП"
05.02.2024
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с постъпил сигнал относно липса на предприети действия за изоставен автомобил марка „ФОРД“, цвят сив без регистрационни табели, с липса на информация от базата на „Гаранционен фонд“ и неясен стикер за Годишен технически преглед /ГТП/, находящ се на територията на район „Надежда“, ж.к. „Надежда - 1“,  пред бл. 153, вх. А, Ви уведомяваме, че район „Надежда“ е изпратила писмо по компетентност с изх. № РНД23-ТД26-12[5]/21.11.2023г. за изтекъл административен срок за отговор към 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СДВР, във връзка с изясняване на статута и индивидуализирането на собственика на горепосоченото МПС.

Към днешна дата не са постъпили данни за получаване от страна на 2 РУ - СДВР в администрацията на район „Надежда“.  Поради липсата на отговор, административното производство не може да бъде продължено на основание чл. 46, ал. 5 от Наредбата за управление на отпадъците поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, без установяването на реалният собственик, към когото да бъде задействана процедурата по отстраняването на ИУМПС.
С уважение:
Екип на район "Надежда"

Столична община

03.01.2024
Счупена люлка на детска площадка
16.11.2023
ДО Helpbook.info e-mail: signal@helpbook.info Код на сигнала: SN: 749519UO-NC УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, Във връзка с постъпил сигнал в администрацията на район "Надежда - Столична община, относно строителство в градинката до ресторант "Музите" срещу 15 СУ "Адам Мицкевич", Ви изпращам писмо с отговор от ресорните експерти в администрацията. Екипът ни остава на Ваше разположение! С уважение: Ванеса Кръстева специалист:"Връзки с обществеността"
23.10.2023
По сигнал - извършена проверка на детска площадка
05.10.2023
По сигнал - отсечени дървета
21.09.2023
По сигнал - Нарушаване на обществения ред
04.07.2023
Уважаемa г-жо ***, Във връзка с Ваш сигнал, относно счупена детската клатеща се люлка на площадката зад бл. 240 в кв. Надежда 2, Ви уведомяваме, че е насочен на вниманието на ресорните експерти, за предприемане на необходимите действия. На основание на изложените констатации и с цел превенция, е възложено на избрана фирма подизпълнител да извърши ремонт на детските площадки с цел привеждането им в добро експлоатационно състояние. Екипът ни остава на Ваше разположение! С уважение: Петя Илиева - старши експерт отдел "КДПП"
20.03.2023
Сигнал чрез платформата HelpBook.info Код на сигнал: SN:894258PI-NC Електронна поща: signal@helpbook.info Здравейте, Във връзка със сигнал, постъпил в деловодството на район „Надежда" под горецитирания номер, относно паднал пътен знак, боклуци около контейнери за битови отпадъци и почистване на ул. „Вера Игнатиева", Ви изпращам писмо с отговор от ресорните експерти. С уважение, Екип на район "Надежда" - Столична община
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 32