Сигнализиране

Столична община - Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Надежда"

Време за обработка на сигнал в институцията:

18.11.2020
УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,
Във връзка с постъпил сигнал в администрацията на Столична община - район "Надежда", относно постъпване в детска градина на класирани деца по време на пандемията, Ви уведомявам, че цялата информация по запитването е достъпна в сайта на Столична община,в меню/Коронавирус 2019-nCov/Допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, свързано с отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на МЗ за усложнена епидемична обстановка
Линк:

https://www.sofia.bg/web/guest/covid-19/-/asset_publisher/5mTkmwueyEMI/content/dop-lnenie-na-naredba-5-ot-2016-g-za-preducilisnoto-obrazovanie-sv-rzano-s-ots-stviata-na-decata-zapisani-za-zad-lzitelno-preducilisno-obrazovanie-v-c?redirect=%2Fcovid-19&inheritRedirect=trueС уважение:
Екип на Столична община - район "Надежда"
12.11.2020
Относно: Сигнал сигнал за замърсени площи в район "Надежда" - СО Във връзка със сигнал, постъпил в районна администрация "Надежда" чрез платформата "HelpBook", относно замърсяване на детски площадки, разположени в междублоковите пространства на бл. 261, бл. 263 и бл. 264 в ж.к. "Надежда" - 2ч., СО - район "Надежда", Ви изпращам писмо с отговор от администрацията. С уважение: Ванеса Кръстева, специалист:"Връзки с обществеността"
29.09.2020
Уважаеми господа,

Във връзка с постъпил сигнал в администрацията на район "Надежда", относно опасна конструкция на балкон, който се намира в частен апартамент по адрес : София , Толстой, ул.Йордан Хаджиконстантинов 40, вх Б, ет.6, ап.36, Ви изпращам писмо с отговор от ресорните експерти, изготвено на основание чл. 123, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), очакваме да бъдем информирани, като получим решението Ви по препратения сигнал.


С уважение:
Екип на район "Надежда" - Столична община16.04.2020
Паркиране
01.04.2020
Уважаема г-жо, Във връзка с постъпил сигнал в електронно писмо за администрацията на район "Надежда" , посредством уеб сайта на онлайн платформата HelpBоok.info, Ви уведомявам, че бихме искали да ни предоставите точен адрес, както и по-конкретна информация за категорията, към която се дели несъбрания отпадък,  за да бъде извършена проверка от ресорните служители на Столичен инспекторат - район "Надежда". Екипът ни остава на Ваше разположение! С уважение: Екип на район "Надежда" - Столична община
20.02.2020
Стари коли
14.02.2020
Писмо по компетентност до район "Надежда" с копие до "Контактен център", със сигнал СОА20-КЦ01-4445, относно: Необезопасен строеж застрашава живота на семейството ми и прави двора на къщата ни неизползваем в кв. Триъгълника, на ул. Дечко Узунов № 17, район Надежда
13.01.2020
По сигнал отрязано дърво пред заведение!? За да не им пречи на бизнеса!!!
19.09.2019
Отговор до "Контактен център" СО.
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 16