Сигнализиране

Столична община - Район "Връбница"

София, п.к. 1229,

ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат,

бл. 328, вх. Б,
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Връбница"

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 5 от 5
21.09.2020 Липса на кофа за смет изпратен
06.09.2020 шахти без капаци изпратен
10.01.2020 Задушлив дим получил отговор
15.11.2019 Зелена площ, превърната в паркинг
получил отговор
31.07.2019 Липсва изградено улично осветление получил отговор
05.02.2020
Отговор до Контактен център СО.
03.02.2020
Успешен ден!
15.01.2020
По сигнал - Зелена площ, превърната в паркинг
23.10.2019
Изграждане на улично осветление на ул. 51-ва, с Мрамов, район Връбница
20.09.2019
Липсва изградено улично осветление
1 - 5 от 5