Сигнализиране

Агенция "Пътна инфраструктура"

гр. София, бул. Македония № 3
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

22.07.2022
Здравейте г-жо ***, Във връзка със сигнал, изпратен до Агенция „Пътна инфраструктура" Ви информирам, че съгласно Закона за пътищата агенцията управлява републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Булевард „Джеймс Баучер" в кв. Лозенец, обект на писмото, не съвпада с републикански път, с оглед на това Агенцията не може да изрази становище и следва да препратите сигнала към Столична община. С поздрав, Отдел "Обществена информация" АПИ
01.07.2022
Уважаема госпожо Василева, Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Обектът на Вашия сигнал е част от уличната мрежа на община Тетевен и следва да насочите сигнала си по компетентност към общината. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникация и информация"
03.05.2022
Уважаема г-жо ..., Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" управлява републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Обектът на Вашия сигнал е част от уличната мрежа на Столична община и следва да насочите сигнала си по компетентност към общината. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
30.11.2021
дравейте, Сигналът подаден от г-н ... е входиран с № 94-00-7656/ 30.11.2021 г. С уважение, Агенция „Пътна инфраструктура"
05.10.2021
Приложено Ви изпращаме отговор от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Ваше писмо. С поздрав, Отдел „Обществена информация“ Дирекция „Комуникации и информация“
10.05.2021
Уважаеми г-н ..., Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Обектът на Вашия сигнал е част от уличната мрежа на Столична община и следва да насочите сигнала си по компетентност към общината. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
01.04.2021
Уважаеми г-н ..., В сайта на общината има посочени контакти, който може да използвате. Също така има форма за подаване на сигнали. Приложено Ви предоставям линк, който може да използвате: https://www.slivnitsa.bg/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8 Успешен ден, Дирекция „Комуникации и информация"
01.04.2021
Уважаеми г-н ..., Във връзка с Вашия сигнал, изпратен от платформата „Helpbook" до Агенция „Пътна инфраструктура", Ви информираме, че ул. „Владимир Димитров" в гр. Сливница не е част от републиканската пътна мрежа. Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. С оглед предприемане на действия следва да насочите сигнала си до община Сливница. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
18.02.2021
Здравейте! Изразяваме разбиране за трудностите, които изпитвате, но не можем да вземем отношение, тъй като въпросът е от компетентността на Столична община. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, АПИ стопанисва и управлява републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост. С поздрав, Отдел "Обществена информация" АПИ
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 20