Сигнализиране

Агенция "Пътна инфраструктура"

гр. София, бул. Македония № 3
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

11.03.2024
Уважаеми господин ***, Във връзка с Ваше писмо, получено в Агенция „Пътна инфраструктура", Ви информирам, че съгласно Закона за пътищата Агенцията управлява републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Кръстовището на бул. „Г. М. Димитров" с ул. „Проф. Иван Венедиков" в гр. София не е част от републиканската пътна мрежа и се стопанисва от община София. С оглед на това Агенцията не може да изрази становище по описания проблем, тъй като той е от компетентността на общината. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
27.12.2023
On 2023-12-25 09:25, Iglika Tsvetkova wrote: > Уважаемa госпожо ***, > > Приложено Ви изпращаме отговор от > Агенция „Пътна инфраструктура“ във > връзка с Ваше писмо. > > С поздрав, > > Отдел „Обществена информация“ > > Дирекция „Комуникации и информация“
06.06.2023
Уважаеми господа, Уважаеми господин ***, На сигнал с идентично съдържание, постъпил в Агенция „Пътна инфраструктура", Агенцията е предоставила отговор изх. № 94-00-5781/09.03.2023 г. Приложено Ви препращаме отговора. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
12.04.2023
Уважаеми господа, В изпратения сигнал не е посочено населеното място. Моля имайте предвид, че съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" стопанисва републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. В случай че посочения участък не е част от републиканската пътна мрежа сигнала следва да се изпрати до съответната община. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
10.03.2023
Уважаеми господин Илиев,
 
Приложено Ви изпращаме отговор от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Ваше писмо.
 
С поздрав,
Отдел „Обществена информация“
Дирекция „Комуникации и информация“
 
 
 
 
 
 
 
 

15.02.2023
Уважаеми господа, Благодаря за отговора и се извинявам за причиненото неудобство. Поздрави
14.02.2023
Уважаема г-жо, Във връзка със сигнал, изпратен до Агенция „Пътна инфраструктура" Ви информирам, че съгласно Закона за пътищата агенцията стопанисва републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Улица „Златни мостове" не съвпада с републикански път, с оглед на това Агенцията не може да изрази становище и следва да препратите сигнала си към Столична община. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
22.07.2022
Здравейте г-жо ***, Във връзка със сигнал, изпратен до Агенция „Пътна инфраструктура" Ви информирам, че съгласно Закона за пътищата агенцията управлява републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Булевард „Джеймс Баучер" в кв. Лозенец, обект на писмото, не съвпада с републикански път, с оглед на това Агенцията не може да изрази становище и следва да препратите сигнала към Столична община. С поздрав, Отдел "Обществена информация" АПИ
01.07.2022
Уважаема госпожо Василева, Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Обектът на Вашия сигнал е част от уличната мрежа на община Тетевен и следва да насочите сигнала си по компетентност към общината. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникация и информация"
03.05.2022
Уважаема г-жо ..., Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" управлява републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Обектът на Вашия сигнал е част от уличната мрежа на Столична община и следва да насочите сигнала си по компетентност към общината. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
първа << 1 2 3 >> последна
1 - 10 от 27