Сигнализиране

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

София 1303, ул. Дамян Груев №8
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Дейности:
- Разрешаване за употреба на лекарствени продукти.
- Надзор на пазара на лекарствени продукти и медицински изделия.
- Контрол и инспекции на производители/вносители на лекарствени продукти и на търговци на едро и на дребно с лекарствени продукти и с медицински изделия.
- Проследяване на лекарствената безопасност.
- Контрол върху провежданите в страната клинични изпитвания.
- Актуализиране на списъка на разрешените за употреба лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание.

Можете да подавате сигнали за:
- нарушения в устройството, реда и организацията на работата на аптеките/дрогериите
- некачествен лекарствен продукт/медицинско изделие
- нежелани лекарствени реакции
- отпускане на лекарствени продукти от неправоспособни лица
- работа без разрешително на търговци на едро и на дребно с лекарствени продукти и с медицински изделия"

Време за обработка на сигнал в институцията: