Сигнализиране

Екоравновесие

гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №88, ет. 3
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Екоравновесие е общинско предприятие с основно предназначение – регулиране популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община.

ОП Екоравновесие е с предмет на дейност:

1. Стопанисване на приюти за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и клиники на територията на Столична община;

2. Залавяне, подслоняване, ветеринарно обслужване и други дейности, предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, наредбите към тях и нормативните актове и решения, одобрени от Столичен общински съвет;

3. Събиране, приемане, временно съхранение и предаване в екарисаж трупове на животни.

Време за обработка на сигнал в институцията: